Mycket engagerad genom hela processen och levererade över förväntan! Självklart val av mäklare i framtiden